آرمان فن آوران زمین

معرفی شرکت

شركت مهندسين مشاور آرمان فن آوران زمين در راستاي توسعه فن آوري هاي نوين در زمينه هاي مطالعاتي و كنترلي در دوره ساخت و بهره برداري از سازه هاي مهم در ايران تاسيس گرديد . اين شركت با بهره گيري از تجارب متخصصين داخل و خارج از كشور در سه بخش ژئوفيزيك ، ژئوتكنيك و ابزار دقيق فعاليت خود را آغاز نمود . با توجه به فعاليتهاي انجام شده توسط گروه هاي متخصص داخلي و همكاري با متخصصين خارجي اين شركت موفق به اخذ نمايندگي از شركتهاي معتبر بين المللي سازنده تجهيزات در زمينه هاي فوق گرديد .

 طيف تجهيزات ارائه شده در بخش ژئوفيزيك ،‌ ژئوتكنيك و ابزار دقيق موارد زير را تحت پوشش قرار مي دهند :

 ژئوفيزيك

 • زلزله شناسي
 • لرزه شناسي اكتشافي ،‌اكتشاف منابع هيدرو كربوري
 • لرزه شناسي مهندسي
 • ژئوفيزيك دريائي

   

  ژئوتكنيك

 • انجام کلیه آزمایشات ژئوتکنیکی بر اساس استانداردهای موجود
 • انجام خدمات مربوط به طراحی و پایدارسازی گودها با استفاده از روشها و تجهیزات پیشرفته
 • مانيتورينگ ژئوتكنيكي ، ساختماني ، آب شناسي
 • سيستمهاي اندازه گيري درجاي حفاري ،‌مخروطهاي تست حفاري ،‌CPT
 • نرم افزارهاي تجزيه و تحليل آزمايشات ژئوتكنيكي

   

  ابزار دقيق

 • طراحی و ساخت ابزارهای مدیریت کنترل محیطی(Laboholic Data Loggers)
 • كنترل منابع آب ،‌ صنايع كشاورزي ،‌ معدني
 • اقيانوس شناسي
 • سيستمهاي ایستگاههای  هواشناسي
 • سيستمهاي نقشه برداري مبتني بر GPS ،سيستم مديريت عبور و مرور مبتني بر GPS

تجهيزات مرتبط با صنايع (‌نظامي ، هوائي ، راه آهن )